نبرد محبوبیت جذاب جومونگ و سوسانو در شرق تهران

نبرد محبوبیت جذاب جومونگ و سوسانو در شرق تهران

بازپخش چندباره سریال جومونگ ما را به این فکر انداخت که چرا و چگونه یک سریال آنقدر طرفدار دارد که صدا و سیما برای جذب مخاطب تلاش می کند.

امیر نعمتی و زهرا فکرانه در گزارشی خیابانی این سوال را از مردم پرسیدند که برخی از پاسخ ها به شدت تعجب برانگیز است.