نقش مهاجم برزیلی و پرسپولیس مشخص شد

پس از تایید اولیه باشگاه، این گزینه در پرسپولیس معرفی شد، اما با توجه به اینکه رقم درخواستی او بسیار بالا بود، حضورش در پرسپولیس رد شد.

این مهاجم سرشناس برزیلی سابقه بازی در تیم شاختار اوکراین و بازیکن آزاد را دارد اما همانطور که خودش گفته سال های پایانی فوتبالش را سپری می کند مبلغ زیادی را طلب کرده است که باشگاه پرسپولیس این مبلغ را به خود اختصاص داده است. نتوانست پرداخت کند.

این مهاجم برزیلی از پرسپولیس دستمزد ماهیانه طلب کرد که مجموع آن یک میلیون دلار برای یک فصل بود که طبیعتا این باشگاه توان پرداخت چنین مبلغی را ندارد.

به همین دلیل مذاکرات با این گزینه خیلی زود متوقف شد و پروژه معرفی این مهاجم از ویرا به پرسپولیس راه به جایی نبرد.