هنوز تصمیم‌گیری نهایی برای زمان فرایند انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند خللی در امور کشور ایجاد نمی شود و کار طبق روش های مقرر قانونی پیش می رود.

این عضو حقوقی شورای نگهبان با اشاره به اصل 131 قانون اساسی تصریح کرد: در چنین شرایطی، یعنی. درگذشت رئیس جمهور یا حوادث مشابه با تأیید مقام معظم رهبری، معاون اول رئیس جمهور مسئولیت و اختیارات ریاست جمهوری را بر عهده می گیرد.

وی گفت: همچنین شورایی متشکل از رئیس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور تمهیدات لازم را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ظرف 50 روز فراهم می کند.

طحناصف در پاسخ به سوال مجری این برنامه اظهار داشت: تمامی مسئولیت های ریاست جمهوری بر عهده معاون اول رئیس جمهور است اما در اصول قانون اساسی محدودیت هایی از جمله در این دوره 50 قید شده است. روزها امکان استیضاح وزرای مجلس وجود ندارد و امکان بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه پرسی وجود ندارد.

وی در خصوص زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که توسط مجری این برنامه تعیین شده است، تاکید کرد: برای چنین روزهایی در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی شده است. برنامه ها باید طوری تنظیم شود که انتخابات ریاست جمهوری حداکثر ظرف 50 روز برگزار شود.

سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص افزود: امروز جلسه ای با وزارت کشور داشتیم. در این خصوص نیز جلسه ای در شورای نگهبان تشکیل شد تا اقدامات و تمهیدات طبق قانون انجام شود. به محض این که این موارد مانند زمان ثبت نام و زمان کوتاه انتخابات و تصمیم گیری نهایی قطعی شود، از صدا و سیما اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهادات مختلفی وجود دارد. جنبه های کار باید سنجیده شود. تقویم قانونی باید گنجانده شود. به محض نهایی شدن به شما اطلاع خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طول دوره ریاست جمهوری آینده نیز گفت: بر اساس اصول قانون اساسی و رویه ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم، دوره ریاست جمهوری منتخب 4 سال خواهد بود. بنابراین، از لحظه انتخاب، دوره چهار ساله وی آغاز می شود; ما در این شکی نداریم و منتخبان مردم به مدت 4 سال در راس قوه مجریه کشور خواهند بود.

وی بار دیگر تاکید کرد: عزیزانی که به مردم خدمت می کنند تمام تلاش خود را می کنند تا خللی در کار مردم و کشور ایجاد نشود.

تخنظیف در پاسخ به این سوال که انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری برای تعیین نماینده حوزه انتخابیه خراسان جنوبی و نماینده حوزه آذربایجان شرقی چه زمانی برگزار می شود، گفت: این موضوع یکی از موضوعاتی است که باید تصمیم گیری شود که آیا همزمان برگزار می شود یا خیر. با انتخابات ریاست جمهوری یا در زمان دیگری.