واریز تماس برای تارینگ دستی و اتوماتیک + شرایط

واریز تماس برای تارینگ دستی و اتوماتیک + شرایط

شرایط برای گزینش و ارسال مجدد تعداد محدودی از داوطلبان با اولویت سامانه یکپارچه زمستانی 1402 فراهم شده است. متقاضیان فوق می توانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی esale.ikco.ir در مدت 10 روز یا تا زمان تکمیل ظرفیت نسبت به واریز وجه اقدام نمایند.

زمان فعال سازی این بخشنامه در سایت esale.ikco.ir پس از ارسال پیامک ایران خودرو خواهد بود.

شرح:

1- کلیه شرایط عمومی و اختصاصی بخشنامه های فراخوان اولویت های سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی) برای متقاضیان این بخشنامه معتبر خواهد بود.

2- جدول زمانبندی پیش فروش های ارائه شده در جدول منوط به مصوبه 473 شورای رقابت می باشد و در صورت افزایش قیمت محصول در زمان تحویل، قسمت معادل پیش پرداخت مشمول قیمت نخواهد بود. افزایش دادن.

3- در صورت تغییر تعرفه، مسئولیت الزامات قانونی تا زمان پرداخت فاکتور به عهده خریدار خواهد بود.

منبع: تسنیم