پست جنجالی همایون شجریان درباره شایعات اخیر

پست جنجالی همایون شجریان درباره شایعات اخیر

همایون شجریان با انتشار پستی که ظاهراً مربوط به جدایی دو هنرمند بود به شایعات پاسخ داد. شجریان در این پست نوشت: خیانت نشد، سقط نشد، صبر ما لبریز شد، اما دوستی شما جاودانه است. این پست موقت همایون شجریان واکنشی است به جدایی او از سحر دولتشاهی و شایعات پس از آن خبر.

پست جنجالی همایون شجریان درباره شایعات اخیر