پنجشنبه دیگر تعطیل نیست؟ پنجشنبه برای چه کسی تعطیل است؟

پنجشنبه دیگر تعطیل نیست؟  پنجشنبه برای چه کسی تعطیل است؟

اگر شنبه تعطیل است، آیا پنجشنبه از قبل تعطیل نیست؟

بر اساس جلسه نمایندگان شورای اسلامی، تصمیم گیری در مورد «تعطیلات شنبه» مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش عرش آنلاین، جزئیات این تصمیم چیست؟

در صورت تایید شورای نگهبان و بر اساس مصوبه اخیر شورای اسلامی، شنبه به جای پنجشنبه دومین روز استراحت هفته خواهد بود.

در مجلس یازدهم طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کار در سراسر کشور در کمیسیون اجتماعی تثبیت و پس از بررسی های متعدد به تصویب رسید.

البته این طرح استثناهایی هم دارد.

جزئیات تعطیلی روز شنبه کدام دستگاه ها، سازمان ها و نهادها بر اساس مقررات دولتی مشخص می شود.

یگان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی یگان‌های خدماتی مانند بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی مستثنی هستند. همان استثنایی که قبلا در روز پنجشنبه وجود داشت.

در پاسخ به یک سری ایرادات در مجلس آمده است: تعطیلات رسمی ما جمعه است و این تعطیلی فقط برای کسانی است که ساعت کار دارند و بقیه اقتصاد کشور خوب است.

دولت همچنین موافقت کرد که ساعات کار کارمندان دولت را به 40 ساعت در هفته کاهش دهد.

تعطیلی روزهای شنبه به جای پنجشنبه در صورت تایید شورای نگهبان و در صورت تایید شاید همانطور که اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است در صورت تایید شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنی بر تمدید تعطیلات هفتگی در 10 آتی اجرا خواهد شد. روزها است و رئیس مجلس باید اعلام کند که تعطیلی روزهای شنبه از اواخر خرداد ماه امسال اجرایی می شود.