پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی منافقین