چراغ سبز برای پیوستن هوادار ستاره به تیم استقلال

چراغ سبز برای پیوستن هوادار ستاره به تیم استقلال

شجاعیان درباره حال و هوای ورزشگاه و هواداران سیرجانی گفت: آنها همیشه با من مهربان هستند، بسیار مهمان نواز هستند و من بسیار خوشحالم که چنین تیم هایی با چنین امکانات و ورزشگاه خوبی در فوتبال ما وجود دارد و امیدوارم تعداد آنها به حدی برسد. افزایش می یابد و ما می توانیم از وجود این باشگاه ها بهره مند شویم.

وی درباره پیشنهادی که از استقلال دریافت کرده است، گفت: من به خدا ایمان دارم و امیدوارم هر چه خوب است برای من اتفاق بیفتد و هر چه برای تیم استقلال خوب است اتفاق بیفتد. اگر بتوانم به استقلالی ها کمک کنم چرا که نه، بعد از پایان فصل باید بریم.

شجاعیان درباره گل های گل گهر گفت: با وجود اینکه 5 گل خوردیم اما فکر می کنم 2 گل برگشتی بود و این را تلفنی هم دیدم و باید به کارشناسان بسپاریم. تبریک به تیم خوب گل گهر.