چرا مستمری کامل پرداخت نشده است؟

226697 552 خبر خاکستری

پنج روز تا پایان اردیبهشت 1401 باقی مانده اما هنوز خبری از افزایش مستمری ها نیست. بررسی ها نشان می دهد که این افزایش حقوق هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده است.

با وجود مشخص بودن میزان افزایش مستمری سالانه، هنوز دستور پرداختی از سوی دولت صادر نشده است. این وضعیت امکان پرداخت مستمری به صندوق کشوری و تامین اجتماعی را بیشتر تقویت کرده است. پرداخت علی الحساب به این معنی است که حقوق این ماه بر اساس سال گذشته پرداخت می شود.

  راهپیمایی ۲۲ بخمن به فرمان ولایت فقیه و دفاع از انقلاب/ نظام; در برابر همه شورش ها مقاوم است

دیدگاهتان را بنویسید