آخرین اخبار افزایش حقوق در سال آینده

آخرین اخبار افزایش حقوق در سال آینده

به گفته سلطان مرتضوی افزایش دستمزد منجر به افزایش نقدینگی می شود. وی با ذکر مثالی گفت: افزایش دستمزد باعث شد تورم در سال 1401 به 45 درصد برسد. بنابراین تورم از 29 درصد در اسفند 1400 به دلیل افزایش دستمزد کارگران به 40 درصد رسید.

تقاضای کارگران: دستمزد حداقل برابر با تورم افزایش می یابد

این در شرایطی است که طبقه کارگر معتقد است افزایش دستمزدها باید حداقل برابر با تورم باشد. آخرین گزارش رسمی دولت نشان می دهد که در آذرماه 1402 تورم سالانه خانوارها در کشور به 44.4 درصد رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در آخرین ماه پاییز با یک واحد درصد افزایش نسبت به آبان ماه به ۴۰.۲ درصد رسید. این عدد نشان می دهد که تا 5 ماه دیگر شاهد بازگشت تورم نقطه به نقطه به بالای 40 درصد خواهیم بود.

اما شواهد و اظهارات حاکی از آن است که افزایش دستمزد کارگران احتمالاً به همان میزانی است که دولت برای افزایش کارمندان و مستمری بگیران در بودجه سال آینده در نظر گرفته است.

دولت در لایحه بودجه 1403 افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران و بازنشستگان را پیشنهاد کرده است.

با این حال، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار معتقد است که روند تعیین دستمزد کارگران با دستمزد کارمندان متفاوت است: اگر تلاش بر این است که دستمزد کارگران به دستمزد کارمندان گره بخورد، ما می‌پرسیم. نمایندگان مجلس درصد دستمزد کارمندان را تعیین کنند تا سال آینده با تورم افزایش یابد تا این افزایش شامل کارگران نیز شود.

به گفته محسن باقری، در بحث دستمزدها، جدا از افزایشی که سال گذشته اجرا شد که درصد کمی بود، فکر می کنم اگر همان سبد معیشتی سال گذشته را پایه گذاری کنیم، حدود 24 درصد تورم امسال روی آن تاثیر گذاشته است.

حاج اسماعیلی: بعید است که یک نماینده کارگر جرات امضای ارقام دستمزد پیشنهادی دولت را داشته باشد.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان و 20 درصدی حقوق بازنشستگان در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: اگر دولت فکر کند. اینکه با هدف قرار دادن این اعداد در بودجه و با این مصوبه که از سال گذشته شروع شد، ماشین دستمزد روند را پیش می برد و می خواهد ادامه دهد، این کاملا اشتباه است.

حاج اسماعیلی افزود: بی اعتمادی جدی بین کارگران، مستمری بگیران و دولت وجود دارد که به راحتی قابل ترمیم نیست.

وی گفت: بعید می دانم نماینده کارگر امسال با اعدادی که دولت مطرح می کند و با تفکر دولت جرات افزایش حقوق را امضا کند. بنابراین کار سختی پیش رو دارند و مطمئنم در شورای عالی کار و تعیین دستمزد کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان با چالش جدی مواجه خواهیم شد و دولت باید خوش بینی را فراموش کند.