آقای رائفی پور به این چند سوال در مورد سپرده ها پاسخ دهید!

آقای رائفی پور به این چند سوال در مورد سپرده ها پاسخ دهید!

در پی این افشاگری، رفیع پور با انتشار ویدئویی و شفاف سازی از زبان خودش به ادعاهای منتشر شده پاسخ داد. اصل این کار خوب است، به خصوص که به سرعت انجام شد.

رفیع پور در پاسخ با بیان اینکه موسسه مصاف یک موسسه خصوصی است به شدت از افشای اطلاعات حساب موسسه خود توسط برخی افراد ضمن ارائه توضیحاتی در مورد دخل و خرج موسسه انتقاد کرد. وی از جمله اینکه این موسسه با کمک های مردمی اداره می شود و فعالیت هایی مانند راه اندازی پیاده روی اربعین و مدرسه سازی دارد.

وی بارها تاکید کرده است که از آنجایی که شریعت را در قبال پولی که خیرین به حساب موسسه خیریه شخصی خود واریز می کنند، مسئول می داند و خود نیز در رشته حسابداری تحصیل کرده است، بسیار مواظب است که حتی یک ریال به غیر از خیریه شرعی به جای دیگری برود. هدر نرود و مثال زد که اگر کسی پولی برای خرید برنج برای اربعین می دهد، آن پول را تا رسیدن اربعین نگه می دارند و در جای دیگری خرج نمی کنند تا خلاف شرع نشود.

در مثالی دیگر برای اثبات دقت خود در مخارج کردها توسط مؤسسه گفته است که در شب های انتخابات نیروهای مؤسسه که کار انتخاباتی انجام می دادند از پول مؤسسه شام ​​نمی خوردند و هزینه شام ​​آنها از محل محاسبه می شد. جای دیگری

اکنون که وی تصریح کرده است که این مبلغ را برای امور خیریه به مؤسسه اهدا می کند و مقصد هر کمکی مشخص است و در عین حال آماده شفاف سازی است، جای سؤال مهمی وجود دارد که به آن پرداخته نشد. در ویدئوی منتشر شده توضیح و توضیح دهید.

با توجه به اسناد منتشر شده و ما از صحت آنها اطلاعی نداریم، اما رائفی پور علیرغم انتشار علنی آنها را تکذیب نکرد و تنها از ناشران و بانک مرکزی به دلیل افشای این اطلاعات انتقاد کرد. وی به حساب افراد خاصی واریز کرده است که اولاً باید منشأ این سپرده ها را مثبت یا منفی توضیح دهند و ثانیاً در صورت صحت این سپرده ها دلیل روشن شدن آنها را – که تأکید می کند – بیان کنند.

در اینجا تنها به ارائه چند نمونه از سپرده ها می پردازیم و منتظر واکنش افکار عمومی هستیم:

1- طبق یکی از اسناد ادعایی نزدیک به 14 میلیارد تومان به حساب امیرحسین رائفی پور واریز شده است. ناشران می گویند او برادر علی اکبر رائفی پور است. احتمال اینکه قصد خیرین از کمک به موسسه علی اکبر رائفی پور واریز مبالغ به حساب امیرحسین رائفی پور باشد بسیار اندک است و لازم به توضیح است که سابقه واریز این مبلغ هنگفت به حساب موسسه چیست. برادر رئیس موسسه؟

آقای رائفی پور به این چند سوال در مورد سپرده ها پاسخ دهید!

2- طبق سند دیگری ادعا شده است که 145 میلیون تومان به حساب خانمی به نام رویا صفرپور واریز شده است. او همان زنی است که بدون حجاب به شعبه رای رفت و در انتخابات 20 اسفند رای داد. در رسانه ها از او با نام خورشید خانم یاد شده است.

رفیع‌پور که می‌گوید تا حدودی مقید است، اگر خیریه پولی برای خرید دو کیلوگرم پیاز برای راهپیمایی بدهد و برای همین کار خرج کند، انتظار می‌رود که توضیح دهد کدام خیریه ۱۴۵ میلیون تومان به نیت خورشید خانم داده است.

آقای رائفی پور به این چند سوال در مورد سپرده ها پاسخ دهید!

3 – توییتی توسط شخصی به نام علی بیطرفان منتشر شد که در آن نوشت: از یکی خواستم آهنگ های جدید زدبازی را روی فلش من بگذارد و او بین آهنگ ها دو سخنرانی رفیع پور را گذاشت و من گوش دادم و روز بعد از او پرسیدم. چه باید کرد

و سپس پرسید: چگونه با استاد آشنا شدید؟

به راست یا دروغ بودن این ماجرا کاری نداریم، اما در بین افرادی که پول های میلیونی از موسسه دریافت کرده اند، اسامی بی طرف ها با رقم 54 میلیون تومان به چشم می خورد.

ماجرای این استاد که می گوید و پول می گیرد چیست؟ آیا خیرین برای این کارها به جز پول برنج و پیاز برای موکب نذر خاصی دارند؟

آقای رائفی پور به این چند سوال در مورد سپرده ها پاسخ دهید!

4- در همین سند نام «ندا رائفی پور» که 50 میلیون تومان دریافت کرده نیز به چشم می خورد. افرادی که به گفته رائفی پور هزینه های موسسه خود را به نیت خیر پرداخت می کنند حق دارند بپرسند این خانم کیست و چه نسبتی با رئیس موسسه دارد و چرا این مبلغ به حسابش واریز شده است؟

5- در یکی از مدارک آمده است که خانمی اوکراینی به نام الونا وشچنکو معروف به طاهیرا وشچنکو که گفته می شود شیعه شده است چندین بار از موسسه پول گرفته است. اگر چنین است، رائفی پور باید دلیل این سپرده ها را نیز بیان کند. دور نمی رسی