آنها زیباترین جنایتکار زن / عکس را انتخاب کردند

سارا سیرایت، دختر آمریکایی اهل آرکانزاس، متهم به تعرض به یک مرد و سرقت از یک راهزن، به عنوان زیباترین و خونگرم ترین جنایتکار شناخته می شود.

این دختر 24 ساله مردی را به زور سوار ماشینش کرد که همدست مسلحش در آنجا مخفی شده بود.

آنها زیباترین جنایتکار زن / عکس را انتخاب کردند

همدست ابتدا آن مرد را با اسلحه تهدید کرد و سپس با دسته اسلحه به او ضربه زد و به همراه سیرایت از او سرقت کرد.

Searight به آدم ربایی، حمله، سرقت و مقاومت در برابر دستگیری متهم شد، اما او تنها در حین دستگیری به جرم خود اعتراف کرد و در نهایت به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد. همدست او به 10 سال زندان محکوم شد.