آیا ادعای وکیل تتلو مبنی بر استرداد موکلش به ایران صحت دارد؟ / پاسخ داد «افسر مطلع».

آیا ادعای وکیل تتلو مبنی بر استرداد موکلش به ایران صحت دارد؟  / پاسخ داد «افسر مطلع».

در حالی که مدیر برنامه های تتلو اعلام کرده بود امروز به ایران منتقل می شود، یک مقام آگاه این ماجرا را تکذیب کرد.

همانطور که مدیر برنامه های تتلو اعلام کرده بود امروز به ایران منتقل می شود، یک مقام آگاه گفت:

اگر پلیس ترکیه بخواهد تتلو را به دلیل اعلام قرمز اینترپل به ایران تحویل دهد، پلیس ایران را در جریان خواهد گذاشت.

تاکنون پرونده استراد به پلیس ایران گزارش نشده است.

برای تتلو به اتهام ترویج مصرف مواد مخدر، فساد و فحشا اخطار قرمز صادر شده است و پلیس بین الملل ایران به دنبال استرداد وی است.