آیا این روزهای سیاه پرسپولیس است؟

آیا این روزهای سیاه پرسپولیس است؟

هوادر فصل گذشته موفق شد پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی شکست دهد و حالا قرمزها به دنبال انتقام هستند.

پرسپولیس در چند بازی اخیر خود عملکرد قابل قبولی نداشته و انتقادات به یحیی گل محمدی و سبک کار او به اوج رسیده است. این در حالی است که نام برانکو در سران پرسپولیس چرخیده است و این شایعات واکنش یحیی را به دنبال داشته است. یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از بازی تاکید کرد که برونکو استاد اوست و در صورت نیاز تیم را به برونکو واگذار خواهد کرد.

پرسپولیس در 6 بازی اخیر خود طعم پیروزی را نچشیده است و حالا خیلی ها به پیروزی در این دیدار امیدوارند.