آیا فائزه هاشمی با «عفو» رهبری آزاد می شود؟

آیا فائزه هاشمی با «عفو» رهبری آزاد می شود؟

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: نمی دانم این بخشش شامل «فائزه هاشمی» ما هم می شود یا خیر؟ اگر این اتفاق بیفتد، خانواده ما خوشحال خواهند شد.

نسنیم نوشت: فعال سیاسی اصلاحات گفت: آمار دقیقی از ذی نفعان ندارم اما به نظر می رسد تعداد بسیار زیادی از آنها منصوب شده اند و باید آمار مشخص شود تا بتوان با دفعات قبل مقایسه کرد تا مشخص شود اهمیت.

محسن هاشمی رفسنجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، درباره عفو عمومی محکومان و متهمان که روز گذشته با تایید رهبر معظم انقلاب انجام شد، گفت: موضوع عفو محکومان و مردم عادی و حتی زندانیان قطعاً مشکل جدیدی نیست و تا چهل و چهار سال آینده این کار هر سال بعد از انقلاب انجام می شد و می توان گفت چندین بار در سال و در اعیاد مهم این اتفاق می افتاد، اما به نظر می رسد این بار، چون به تعداد بیشتری داده شد و بعد از اتفاقات اخیر ساخته شد، اهمیت بیشتری پیدا کرد.

وی افزود: البته آمار دقیقی از مشمولان ندارم اما به نظر می رسد تعداد زیادی از آنها اعطا شده است و باید آمار مشخص شود تا با دفعات قبل مقایسه شود تا اهمیت آن مشخص شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اظهار نظر فعالان سیاسی و رسانه ای گفت: این تصمیم که به درخواست مقام معظم رهبری از سوی قوه قضائیه گرفته شده مایه خوشحالی است زیرا باعث خوشحالی خیل عظیم خانواده های درگیر می شود. همچنین می توان گفت که از توجیهات حقوق بشری که اخیراً در دنیا نسبت به ایران افزایش یافته است جلوگیری می کند. به ویژه آزادی محکومان و متهمان حوادث اخیر فرصتی را فراهم می کند که به نوعی می تواند آتش زیر خاکستر را خاموش کند.

حشمیر رفسنجانی تصریح کرد: این اقدام می تواند آرامش نسبی ایجاد کند; به گونه ای که تحریکات ضد انقلاب را خنثی کند.

وی ادامه داد: در روزنامه های اصولگرا از این اقدام گاه عفو مقتدرانه، پدرانه و مهربان نامیده می شد. اصلاح طلبان نیز از عنوان «عفو گسترده» و روزنامه کیهان از «عفو گسترده و مشروط» استفاده کردند. هرکدام تحلیل خودشان را دارند. ما آمار شرکت کنندگان برای اظهار نظر نداریم. لازم به ذکر است که عناوین “مودب” و “عمومی” چگونه درک می شوند و …

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان خاطرنشان کرد: البته نمی دانم این عفو ​​شامل «فائزه هاشمی» ما هم می شود یا خیر؟ اگر این اتفاق بیفتد، خانواده ما خوشحال خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید