ارسال پیامک به نامزدهای «شیرخشک» آغاز شد!

ارسال پیامک به نامزدهای «شیرخشک» آغاز شد!

سخنگوی سازمان غذا و دارو از آغاز ارسال پیامک برای متقاضیان شیرخشک از صبح امروز خبر داد.

سجاد اسماعیلی از فعال شدن سامانه ارسال پیامک برای متقاضیان شیر خشک خبر داد و گفت: ارسال پیامک به متقاضیان شیر خشک فعال شده و اولین پیام از صبح امروز برای متقاضی دریافت کننده ارسال شده است.

وی افزود: هر ماه برای هر کودک 10 جعبه شیر خشک یارانه ای و 10 جعبه شیر غیر یارانه ای ارائه می شود و شهروندان می توانند از طریق این پیامک از میزان سهمیه باقی مانده خود مطلع شوند.

به گفته وی نمونه پیامک ارسالی به متقاضیان شیرخشک معمولی به شرح زیر است:

متقاضیان محترم شیرخشک ساده:
*تعداد 1 جعبه به قیمت کل ریال توسط داروخانه '…' به شما تحویل داده شد. در صورت وجود مغایرت در مبلغ یا مبلغ پرداختی شیرخشک از پذیرش آن خودداری و شکایت خود را به معاونت غذا و داروی مربوطه گزارش دهید*