از قرارداد گران ترین بازیکن فصل آینده پرسپولیس مطلع شوید

از قرارداد گران ترین بازیکن فصل آینده پرسپولیس مطلع شوید

طبق قانون سقف بودجه، تیم ها نمی توانند بیش از یک سقف در فصل نقل و انتقالات هزینه کنند. اگرچه این قانون در فصل گذشته چندین بار توسط تیم های مختلف دور زده شد، اما هر تیم می تواند بر اساس همان سقف بودجه به بازیکنان خود پرداخت کند.

همانطور که شنیدیم باشگاه پرسپولیس برای فصل آینده سقف قرارداد 22 تا 25 میلیاردی را برای ستاره های تیمش در نظر گرفته و به بازیکنی بیش از این مبلغ پرداخت نخواهد کرد. ستاره های ملی پوش این تیم و برخی بازیکنان تاثیرگذار این تیم که قیمت بالاتری دارند مبلغ 25 میلیارد تومان و سایر افراد کمتر از این مبلغ قرارداد خواهند داشت. به این ترتیب گران ترین بازیکن پرسپولیس برای سال آینده حدود 25 میلیارد تومان دستمزد می گیرد.

لازم به ذکر است برخی از بازیکنان این تیم که هنوز برای فصل آینده قرارداد دارند، باید با همان قرارداد قبلی و با همان رقمی که در قراردادشان درج شده بود، فصل آینده در پرسپولیس به کار خود ادامه دهند و وجود خواهد داشت. خبری از تمدید قرارداد برای این بازیکنان نیست.