اعطاء جایزه ویژه فناوری آب در هجدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

امسال برای نخستین بار در قالب هجدهمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی، رویداد «جایزه ویژه فناوری آب» با حمایت وزارت نیرو، شرکت آبفای دولتی و آبفای استان اصفهان برگزار می شود. شرکت.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان

در این رویداد از جمله بهترین پروژه های فناورانه ارائه شده در حوزه های مرتبط با صنعت آب از جمله خدمات مشترکین، بازسازی لوله های آب، مدیریت تامین و توزیع آب، بهبود راندمان تصفیه خانه ها، بازیافت پساب، تصفیه آب لجن حاصل از تصفیه خانه ها و حفاظت از سازه های بتنی تاسیسات فاضلاب مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است هجدهمین دوره جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی به عنوان اولین رویداد فناوری و فناوری کشور در روزهای 6 و 7 اردیبهشت ماه جاری توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با حمایت وزارت علوم برگزار می شود. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها