اعلام زمان پرداخت معوقات معلمان

اعلام زمان پرداخت معوقات معلمان

سید معتبی هاشمی; مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در جلسه مدیران کل آموزش و پرورش استان ها و شورای معاونین وزیر آموزش و پرورش پروژه های جاری را به شرح زیر اعلام کرد: اولین پروژه در دست اجرا آخرین مراحل. رسیدگی به شکایات این رتبه بندی است که در کارگروه های مناطق مورد توجه قرار گرفت و به صورت متمرکز به مدت سه ماه بیش از 500 نفر در حوزه های مختلف به کمک ما آمدند و این موضوع به صورت متمرکز انجام شد.

وی افزود: با استانداردسازی، نظارت و مشارکت در این مدت بیش از 300 هزار پرونده رسیدگی شده و پس از بررسی رتبه ها احکام صادر و معوقه دریافت شده است و مابقی همکاران نیز در ماه های آینده معوقات خود را دریافت خواهند کرد. پس از اخذ مجوزها
مدیرکل سنجش و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش گفت: در مرحله رتبه بندی هستیم و نباید از این روند عقب نشینی کنیم و با قوت به کار خود ادامه دهیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: گزارش‌های نظارتی را جدی بگیرید، اکثر مکاتبات دریافتی در سفرهای روستایی باید بلافاصله پس از سفر پس از مرتب‌سازی رسیدگی شود. همچنین عملکرد مدیران کل در سایت صمد بررسی شده و نتایج گزارش ارزیابی مدیران کل هر هفته دوشنبه به گروه های مربوطه ابلاغ می شود.

شهروندان می توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند
وی گفت: بر اساس تبصره 4 ماده 16 قانون قضایی، شهروندان و مردم می توانند مستقیماً به سامانه شکایت کنند و باید ظرف سه ماه به این شکایات پاسخ داده شود و سپس فرد می تواند همراه با واکنش به دیوان عدالت شکایت کند. سامانه مربوطه ابلاغ و کارگروه لازم در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است.

هاشمی ادامه داد: در طول سال بیش از 300 هزار شکایت در سامانه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ثبت می شود و روزهای دوشنبه هر هفته شکایاتی که دریافت می کنیم در کارگروه وزارتخانه بررسی می شود.

وی بیان کرد: طرح نظارت بر عملکرد مدیران مدارس نیز در حال نهایی شدن است، امیدواریم با این طرح روند جامعی از مدیران مدارس در کشور داشته باشیم تا مدیران مدارس بتوانند حسابی از فعالیت های کاری خود داشته باشند.