اعلام شرایط فروش شاهین اتوماتیک برای داوطلبان عادی و طرح جوانان جمعیت

اعلام شرایط فروش شاهین اتوماتیک برای داوطلبان عادی و طرح جوانان جمعیت

اعلام شرایط فروش شاهین اتوماتیک برای داوطلبان عادی و طرح جوانان جمعیت

گروه خودروسازی سایپا شرایط فروش فوری خودروهای شاهین را برای افراد منتخب طرح سامانه یکپارچه تحویل خودرو داخلی اعلام کرد.

به گزارش تجارت نیوز، پس از اعلام نتایج در طرح دوم سامانه یکپارچه تحویل خودرو داخلی، نمایندگی ها و متقاضیانی که دارای شرایطی هستند که در طرح عادی و طرح قانون حمایت خانواده و جوانان سامانه یکپارچه تحویل داخل کشور هستند. خودروها در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین اقدام و در تاریخ 1402/09/15 برای وی پیامکی مبنی بر امکان واریز خودرو و ثبت نام با شرایط زیر ارسال شد.

طراحی معمولی – شاهین اتوماتیک

طراحی معمولی - شاهین اتوماتیک

پروژه جمعیت جوانی – شاهین اتوماتیک

طراحی معمولی - شاهین اتوماتیک

منبع: آخرین ماشین