افزایش 2 برابری حق التدریس این معلمان

افزایش 2 برابری حق التدریس این معلمان

فرهادی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش حق التدریس معلمان اضافه کار محقق می شود، اظهار کرد: با این کار معلمان ماده 28 کمتری استخدام می شوند و نیاز معلمان مدارس با آموزش روش های حق التدریسی تامین می شود.

به همه معلمان امتیاز داده شده است

وی با بیان اینکه از صحت این موضوع اطمینان حاصل شده و پیش بینی های لازم انجام شده است، افزود: دو سال از آیین نامه ارزشیابی معلمان می گذرد و باید تغییر کند اما ارزشیابی همه معلمان طبق قانون انجام می شود. معلمان با مدرک لیسانس در حال ورود به خدمت، معلمان ابتدایی آنها یکی به حساب می آیند مگر اینکه معلم سندی را آپلود کند که در این صورت نمی توان پایه آنها را تعیین کرد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش با کمبود مزمن معلم مواجه است، ادامه داد: این در حالی است که ما حداقل 72 هزار معلم ماده 28 را استخدام می کنیم، اما نیاز واقعی حدود سه برابر این تعداد و مابقی دو برابر (کمبود معلم) است. معلمان) با جذب کارمندان، مستمری بگیران و آموزش تکمیلی معلمان انجام می شود.

67 هزار فرهنگی در بازنشستگی

فرهادی با اشاره به اینکه استخدام تعداد زیاد به صورت یکجا مخاطره آمیز است، گفت: سالانه حداقل 35 هزار نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی وارد آموزش و پرورش می شوند و سال آینده نیز 28 نفر وارد آموزش و پرورش می شوند.

وی با اشاره به اینکه حدود 67 هزار نفر مستمری مستمری دارند، افزود: تلاش می کنیم تعداد زیادی از این مستمری بگیران را حفظ کنیم. این بازنشستگان ممکن است در هر سطحی که تدریس کرده اند به تدریس ادامه دهند.