انتقاد کارگران بازنشسته در خصوص میزان مصوب عیدی مستمری بگیران

انتقاد کارگران بازنشسته در خصوص میزان مصوب عیدی مستمری بگیران

در جلسه دیروز شورای دولت میزان کمک به کارکنان و مستمری بگیران نهادهای دولتی اعلام شد: مبلغ ثابت یک میلیون و هشتصد هزار تومان.

اما نکته اینجاست که در بخشی از این مصوبه، طبق معمول هر سال، عیدی کارگران بازنشسته به همین میزان درج شده است: «میزان پرداخت پاداش پایان سال (بایرام) به بازنشستگان، مستمری بگیران. بدهی های مالیاتی از کارافتادگی، پرداخت مالیات وراث کارکنان متوفی مشمول صندوق بازنشستگی کشور، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و همچنین از کارافتادگان عمومی شهدا و جانبازان می توانند مبلغ قطعی 18 میلیون ریال دریافت کنند. بسته به شخص از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط.

یدالله فرجی (فعال بازنشسته صنفی) با انتقاد از این چهره ناعادلانه گفت: سال هاست که می گوییم عیدی کارگران بازنشسته برابر با عیدی کارگران باشد.

وی ادامه می دهد: هر ساله دولت ها به طور غیرقانونی بایرام ما را به عنوان بایرام بازنشستگان کشوری و لشکری ​​معرفی می کنند در حالی که ما از مزایا و معافیت حقوقی آنها محروم هستیم. باید بپرسید آیا وسط سال حقوق ما بالا رفت و حالا در پایان سال ما را کارمند می دانید؟

به گفته فرجی، کارگران بازنشسته همیشه کارگر هستند پس شب عید را به تعطیلی کارگری برسانند. هر مقدار ID کمتر از این غیرقانونی است.

وی در پایان می افزاید: درخواست ما پرداخت بایرام به میزان دو دستمزد پایه است. امیدواریم مدیریت سازمان این رقم ناعادلانه را نپذیرد و حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. یا اینکه دولت در تصمیم خود تجدید نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید