بازتاب شهادت آیت الله رئیسی و همراهان شان در شورای امنیت + فیلم

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ابتدای جلسه رسمی خود یاد و خاطره شهید آیت الله رئیسی، شهید امیر عبدالخیان و یارانشان را با یک دقیقه سکوت گرامی داشت.