بروشور تبلیغاتی کنسرت علیرضا مورد توجه کاربران قرار گرفت

انتشار عکسی از بروشور کنسرت علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی در میان کاربران فضای مجازی مطرح شده است.