تاریخ پرداخت یارانه دی ماه 1402 اعلام شد

تاریخ پرداخت یارانه دی ماه 1402 اعلام شد

رزق درجه 155 روز چهارشنبه 30 آذرماه واریز می شود و مانند ماه های گذشته از ساعت 00:00 روز پنجشنبه 31 آذر ماه قابل برداشت است.

سرپرستان خانوار بدون احتساب دهک های اول تا سوم باید به ازای هر نفر 400 هزار تومان و سرپرستان خانوار بدون احتساب دهک های چهارم تا نهم به ازای هر نفر 300 هزار تومان پرداخت کنند. این سپرده ها از روز پنجشنبه 21 آذرماه قابل برداشت است.

تاریخ واریز الکترونیکی فاکتور نیز تا پایان دی ماه 1402 میلادی قابل انجام است. سامانه استعلام یارانه کد ملی، سرپرستان خانوار را قادر می سازد تا به اطلاعات عشر اقتصادی خانوار و اطلاعات دریافت یارانه دسترسی داشته باشند.

علاوه بر این، سیستم پشتیبانی تعمیر و نگهداری به کسانی که احساس می کنند به اشتباه از طرح هدفمندی یارانه ها حذف شده اند یا واجد شرایط دریافت یارانه تعمیر و نگهداری نیستند، این امکان را فراهم کرده است که بروند و اعتراض کنند.