تایید مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا / نماینده ایران: این مذاکرات روندی مستمر است. نه اولین بود و نه آخرین

تایید مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا / نماینده ایران: این مذاکرات روندی مستمر است.  نه اولین بود و نه آخرین

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز شنبه به وقت محلی در پاسخ به سوال رسانه ها درباره اخبار منتشر شده درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، گفت که این مذاکرات یک «فرآیند جاری» است. .

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پاسخ به استعلام رسانه‌ها مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان را تایید کرد.

به گزارش «گزیده»؛ نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز شنبه به وقت محلی در پاسخ به سوال رسانه ها درباره اخبار منتشر شده درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، گفت که این مذاکرات یک «فرآیند جاری» است. .

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین تصریح کرد: این مذاکرات اولین نبوده و آخرین نخواهد بود.