تایید مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا / نماینده ایران: این مذاکرات روندی مستمر است. نه اولین بود و نه آخرین

تایید مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا / نماینده ایران: این مذاکرات روندی مستمر است.  نه اولین بود و نه آخرین

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز شنبه به وقت محلی در پاسخ به سوال رسانه ها درباره اخبار منتشر شده درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، گفت که این مذاکرات یک «فرآیند جاری» است. .

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین تصریح کرد: این مذاکرات اولین نبوده و آخرین نخواهد بود.