تایید نهایی ۱۶۰ هزار پرونده نهضت ملی مسکن + فیلم

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: از یک میلیون متقاضی طرح نهضت ملی مسکن، یکصد و شصت هزار نفر برای دریافت زمین تایید شده اند.