تجمع مستمری بگیران مخابرات در برخی شهرها

تجمع مستمری بگیران مخابرات در برخی شهرها

امروز دوشنبه ۱۷ اسفندماه بازنشستگان مخابرات در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود در شهرهای تهران، اراک، اصفهان، هرمزگان، کرمانشاه، لرستان و خراسان رضوی اعتراض کردند.

این مستمری بگیران خواستار اجرای مصوبه 89، کاهش سهم بیمه تکمیلی از 50 درصد به 20 درصد قبلی و پرداخت کمک های اجتماعی و سهم غذا شدند.

باید بگویم؛ در آیین نامه 89 تداوم پرداخت کلیه مزایای اجتماعی، استخدامی و کلیه امور مربوط به کارمندان و مستمری بگیران ذکر شده است، موضوعی که در حال حاضر از سوی شرکت مخابرات ایران نادیده گرفته شده است.

  قدرتمندترین پاسپورت دنیا/ رتبه پاسپورت ایرانی چند است؟ + اینفوگرافیک

دیدگاهتان را بنویسید