توئیتی تند با حکمی علیه دولت رئیس جمهور

عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و مشاور سابق محمود احمدی نژاد، رئیس دولت بهار با انتقاد شدید از عملکرد سیاست خارجی دولت ریاست جمهوری، وزیر امور خارجه را به سخره گرفت.

  برگزاری نهایی انتخابات کبدی در تاریخ 14/2 آذرماه نامزدها تایید شدند

دیدگاهتان را بنویسید