جزئیات مهم برای اختصاص بنزین به کد ملی

جزئیات مهم برای اختصاص بنزین به کد ملی

اگرچه در جریان بررسی لایحه بودجه 1403 زمزمه هایی مبنی بر تغییر قیمت بنزین به گوش می رسد، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است و به احتمال زیاد دولت تصمیم جدی در این خصوص نگرفته است. در چنین شرایطی راه حل عملی برای کنترل این مشکل چه می تواند باشد؟ مدتی است که صحبت از تخصیص سهم بنزین به هر کشور کدگذاری شده است. اگرچه اکثریت اعضای کمیته انرژی موافق اجرای این طرح هستند، اما تصمیم نهایی با دولت است و مجلس هیچ سهمی در آن ندارد.

شریعتی همچنین توضیح داد و در پاسخ به اینکه آیا در مجلس در خصوص اختصاص بنزین به کارت ملی اتفاق نظر وجود دارد، گفت: آماری از سوی رسانه ملی اعلام شد که بیش از 100 نفر از منتخبان به این سوال پاسخ دادند. با توجه به پاسخ آنها، همه آنها فکر می کنند که بنزین باید به کد ملی اختصاص یابد و تنها هشت نفر از منتخبان نظر متفاوتی دارند. وقتی نظام عادلانه باشد اکثر نمایندگان موافق هستند اما این موضوع نیاز به تصویب مجلس ندارد و در اختیار دولت است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید توزیع عادلانه بنزین انجام شود، تصریح کرد: بحث ما افزایش قیمت نیست بلکه باید توزیع عادلانه انجام شود. وقتی توزیع عادلانه انجام می شود مانند سیستم افزایش تدریجی برق و گاز است، سهمیه مشخص، یارانه با قیمت فعلی بدون افزایش قیمت بر اساس کد ملی باید در اختیار کل ملت قرار گیرد و سپس در صورت نیاز کسی بیشتر از این مبلغ باید هزینه افزایش مصرف را خودش بپردازد نه از جیب مردم، این موضوع تاثیری بر تورم نخواهد داشت زیرا بنزین یارانه ای پاسخگوی نیاز بیش از 80 درصد مصرف کنندگان است.

به گفته وی، موضوع توزیع عادلانه حامل های انرژی در ماده 31 لایحه دولت است که نیاز به تصویب در مجلس دارد. تخصیص یک کار اجرایی است و نیازی به قانونگذار ندارد و این موضوع یکی از گزینه های جدی دولت است.

منبع: آرمان ملی