جزئیات وام 300 میلیونی متقاضیان بهزیستی و کمیته امداد

جزئیات وام 300 میلیونی متقاضیان بهزیستی و کمیته امداد

شرکت
بانک توسعه تعاون
نام وام
رحم
سود
4%

این طرح به صورت وام ارائه می شود و کارمزدی بین صفر تا 4 درصد دارد.
سقف وام
300 میلیون تومان

برای موسسات حقوقی دانش بنیان سقف وام 750 میلیون تومان است
نوع ضمانت
ضامن رسمی
اعتبار برای کار
سپرده لازم است
حساب سپرده اجباری
وام
سپرده زمانی خواب
3 ماه

بین 3 تا 6 ماه
مسدود کردن سپرده
نسبت مبلغ وام به مبلغ سپرده
130

اگر اقساط وام یکجا پرداخت شود 130 درصد و اگر ماهانه باشد 45 درصد می شود.
حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه
قسط وام
5,454,545 تومان
کل سود وام
36,000,000 تومان
کل مبلغ وام و بهره
336,300,000 تومان
سپرده جداگانه

هزینه های جانبی

300 هزار تومان شامل: ارسال و اعتبار سنجی
شرایط و ضوابط

وام گیرنده به بانک بدهکار نیست یا چک برگشتی دارد

طرح بانک تعاون مائده برای افرادی است که قصد راه اندازی مشاغل خانگی را دارند و یا تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی هستند. افراد متقاضی این تسهیلات می توانند تا سقف 300 میلیون تومان و شرکت های دانش بنیان تا سقف 750 میلیون از این طرح بهره مند شوند. بازپرداخت این طرح به صورت ماهانه بین 10 تا 48 ماه و به صورت مقطوع بین 6 تا 12 ماه می باشد. همچنین مدت اجرای این طرح 3 و 6 ماه خواهد بود. برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد این تسهیلات می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

جدول توزیع امتیازات اعتباری با بازپرداخت ماهانه
حداکثر ضریب برابری خط کارمزد گردش مالی (ماه) برای دوره بازپرداخت
1 0% 3 45% 10
2 0% 3 40% 12
3 2% 3 45% 12
4 2% 3 30% 18
5 3% 3 50% 12
6 3% 3 33% 18
7 4% 3 55% 12
8 4% 3 35% 18
9 4% 3 28% 24
10 4% 3 24% 30
11 4% 3 20% 36
12 4% 3 15% 48

حداکثر ضریب برابری خط کارمزد گردش مالی (ماه) برای دوره بازپرداخت
1 4% 6 130% 6
2 4% 6 75% 9
3 4% 6 50% 12