جنجال بر سر آماده نبودن پاریس برای المپیک + فیلم

اظهارات رسمی خانم هیدالگو، شهردار پاریس، در مورد کمبودها و آماده نبودن شبکه های حمل و نقل پیش بینی شده برای بازی های المپیک 2024 پاریس، موجی از نگرانی را در بین مسئولان و کمیته برگزاری بازی های المپیک 2024 ایجاد کرده است.