حقوق معلمان بازنشسته 20 میلیون تومان است

حقوق معلمان بازنشسته 20 میلیون تومان است

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه به قانون تبدیل شد، دولت موظف است احکام جدیدی در خصوص حقوق بازنشستگان صادر کند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: موضوع تناسب 90 درصدی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم تصویب شد، یعنی سازوکار اجرای آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز در شورا تصویب نشده است. از نگهبانان مبنای این اقدام افزایش 90 درصدی حقوق بازنشستگان است که نزدیک به 20 میلیون تومان خواهد بود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس با قانون شدن برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است احکام جدیدی برای حقوق بازنشستگان صادر کند و ما به التفاوت آن را پرداخت می کنیم.

وی به مستمری بگیران افتخاری کشور اعلام کرد: میزان کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد در اردیبهشت ماه اجرا شد که میزان آن به شرح زیر است علاوه بر حقوق بیش از چهار میلیون و 500 هزار نفر از این افراد بیمه اجتماعی می شوند. منتظر تصویب این بند از سوی نمایندگان مجلس دوازدهم هستند تا سازمان بیمه گر باید اقدامات لازم را برای اجرای تناسب حقوق بازنشستگان در سال آینده پس از ابلاغ برنامه هفتم و بودجه کشور انجام دهد. اجرای آن را آغاز کند.