خبر مهم صندوق صدور احکام معلمان و فرهنگیان بازنشسته

معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور حکم رتبه بندی 62 هزار معلم بازنشسته و مشمولان بخشنامه 230 (استفاده از معلمان در بخش اداری) بازنشسته 31 شهریور 1400 تا 8 اسفند ماه خبر داد. ، 1401.

خبر مهم صندوق صدور احکام معلمان و فرهنگیان بازنشسته
رضا فیضی نژاد روز شنبه در حاشیه حضور در دفتر صندوق بازنشستگی در اصفهان افزود: با وجود اینکه قانون ارزشیابی معلمان در سال 1400 تصویب شد، اما در عمل تصمیمات انتخاب مشمولان توسط آموزش و پرورش در نیمه دوم سال 1401 صادر شد. “

وی بیان کرد: به همین دلیل برای کارکنانی که در سال های 1400 و 1401 بازنشسته شده اند، به دلیل اینکه پرونده شخصی آنها در زمان صدور حکم بازنشستگی بدون امتیاز در احکام انتصابی بوده است، عملاً امکان اعمال رتبه برای آنها در این مورد وجود دارد. مرحله هرگز ممکن نبود

معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری افزود: بر این اساس رتبه بندی احکام مستمری بگیران در سال جاری در دستور کار قرار گرفت و پرونده اطلاعات 62 هزار نفر از آنها به وزارت آموزش و پرورش رسید.

فیضی بیان کرد: میانگین مابه التفاوت هر یک از این افراد در طول اجرای قانون رتبه بندی (6 ماهه دوم از 1400 تا پایان سال 1401) تا پایان سال به صورت ماهانه با تامین اعتبار کشور پرداخت می شود. سازمان برنامه و بودجه : مرحله اول این اقدام ساعاتی پس از واریز حقوق هازارد به حساب ذینفع واریز شد.

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: افرادی که در سال 1401 بازنشسته شده اند و حکم آنها صادر نشده است از جمله مواردی هستند که مشخصات آنها در پرونده ارسالی وزارت آموزش و پرورش نبوده و بنابراین ممکن است احکام این افراد در نظر گرفته شود. پس از ارسال مشخصات توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی و اصلاح خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: استان اصفهان بیش از 110 هزار مستمری بگیر آموزش و پرورش دارد و حدود 4 هزار و 500 حکم برای مشمولان طبقه بندی صادر شده است.