خبر ویژه همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

خبر ویژه همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

داود منظور در جلسه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص موضوع رتبه بندی مستمری بگیران و مطالبات آنان گفت: رتبه بندی بازنشستگان در ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و در دستور کار قرار گرفت. محقق شد و در دو سال گذشته حدود 40 تلاش برای رتبه بندی مستمری بگیران صورت گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رتبه بندی معلمان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان 31 شهریور 1402 و تناسب حقوق و پاداش آنان تا حدودی حل نشده و در نامه اخیر به وزیر آموزش و پرورش از سازمان و بودجه برنامه اعلام شد که وزارت آموزش و پرورش مرجع تعیین کننده این موضوع است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بر لزوم ارائه مستندات و تعیین میزان مطالبات معلمان بازنشسته تاکید کرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش باید مطالبات را محاسبه کند و در صورت ارائه مدارک و اطلاعات لازم از سوی این وزارتخانه در مورد میزان مطالبات و مبلغ مورد نیاز برای همسان سازی و ارائه رتبه و در صورت تعیین میزان مطالبات، سازمان برنامه و بودجه به دنبال منبع اعتبارات خود خواهند بود.

پرداخت حقوق مستمری بگیران از سایت افزایش یک درصدی مالیات

منظور خاطرنشان کرد: بحث تعدیل حقوق برای همه مستمری بگیران است. دولت در لایحه بودجه سال گذشته بودجه ای را برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی کرده بود. با این حال، کسانی که مستمری خود را از صندوق های مرتبط با دولت دریافت می کنند، طبیعتاً توسط دولت تامین می شوند.

وی ادامه داد: وجوه حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به یکسان سازی حقوق مستمری بگیران اختصاص می یابد که حدود 50 همات (هزار میلیارد تومان) برآورد می شود که در درجه اول بر این اساس است که حدود 40 درصد همسان سازی به محض ابلاغ قانون بودجه در پایان اردیبهشت ماه، احکام آن از خردادماه صادر و اجرای آن از ابتدای سال محاسبه می شود.

اختصاص یک درصد اعتبار به شرکت های دولتی برای فعالیت های فرهنگی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تخصیص اعتبار برای فعالیت های فرهنگی گفت: بر اساس تبصره 13 قانون برنامه و بودجه سال جاری، یک درصد از اعتبارات شرکت های دولتی برای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته شده است. . .

وی درباره موضوع اعطای وام به موسسات و شرکت های دولتی در سال 1402 گفت: برای امسال در تبصره 13 قانون بودجه یک درصد از وام شرکت های دولتی برای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم و اختصاصی را برای دستگاه ها تعیین می کند و در نحوه استفاده دستگاه ها از اعتبارات دخالتی ندارد.