درخواست بازنشستگان برای افزایش حقوق تا کجا پیش رفت؟

درخواست بازنشستگان برای افزایش حقوق تا کجا پیش رفت؟

بازنشستگان و مستمری بگیران شرکت های با مسئولیت محدود از افزایش 35 درصدی مستمری ها ناراضی هستند و آن را مغایر با ماده 96 قانون تامین اجتماعی می دانند. در ماده 96 قانون تامین اجتماعی تاکید شده است که افزایش مستمری سالانه مستمری بگیران باید معادل افزایش نفقه باشد و هم اکنون مستمری بگیران قصد دارند به دادگاه تامین اجتماعی و دولت شکایت کنند.

در همین حال، منابع خبری گزارش می دهند که درخواست تجدیدنظر گروهی از بازنشستگان در سال گذشته در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رد شده است. ظاهرا دیوان عدالت اتحادیه اروپا به شکایت مستمری بگیران تامین اجتماعی مبنی بر عدم اعمال قانون در افزایش مستمری 1402 رسیدگی نکرده است البته این رای هنوز منتشر نشده است.

در این شرایط مشخص نیست درخواست بازنشستگی 1403 بازنشستگان تا کجا پیش می رود.