رئیس‌جمهور فردا با فعالان سیاسی دیدار می‌کند

جمعی از رهبران احزاب و فعالان سیاسی فردا با رئیس جمهور دیدار خواهند کرد.