رئیس هیئت مدیره پتروشیمی مسجد سلیمان برکنار شد

در متن نامه «نعمت الله ترکی» خطاب به دانشجوی شوشتری آمده است: با توجه به بررسی های صورت گرفته از سوی مدیریت و تصمیمات اتخاذ شده، جنابعالی از سمت ریاست هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان در تاریخ 1396/07/13 برکنار می شوید. 8.11.1401.

پتروشیمی مسجد سلیمان یکی از مجتمع های بزرگ پتروشیمی مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری است.

دیدگاهتان را بنویسید