رادارهای ایرانی کوچکترین تحرکات هوایی را زیر نظر دارند

معاون منطقه شمال غرب پدافند هوایی ارتش:

جانشین منطقه پدافند هوایی شمال غرب ارتش گفت: تمامی تحرکات هوایی حتی خارج از مرزهای کشور توسط سامانه های راداری ساخت داخل رصد می شود.

به گزارش خبرگزاری موج


به گزارش روابط عمومی ارتشامیر سرتیپ جعفر صالح معاون منطقه پدافند هوایی صبح امروز ارتش شمالغرب در بازدید از رادار تاکتیکی پلدشت اظهار داشت: امروز پدافند هوایی به عنوان یکی از مولفه های قدرتمند اقتدار کشور نقش مهمی در خنثی سازی تهدیدات دشمن دارد.

وی با اشاره به اینکه پدافند هوایی تجسم و تجلی ایمان به نبوغ و استعداد جوانان ایرانی است، افزود: کارکنان جوان پدافند هوایی با تکیه بر توان بومی و داخلی خود حماسه هایی خلق کرده اند که برای هر ایرانی افتخار می کند. از.

امیر سرتیپ دوم صالح تاکید کرد: تمامی تحرکات هوایی حتی خارج از مرزهای کشور توسط سامانه های رادار داخلی رصد می شود و اجازه نخواهیم داد دشمنان جمهوری اسلامی به امنیت و آسایش مردم عزیز ایران لطمه وارد کنند.

جانشین رئیس منطقه پدافند هوایی شمال غرب ارتش در ادامه با بیان اینکه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی قدرت و برتری پدافند هوایی را به خوبی احساس و درک کرده اند، تصریح کرد: هیچ تحریم، تهدید و محدودیتی در این زمینه موثر نبوده است. افزایش اقتدار بازدارندگی نیروهای مسلح و موثر نخواهد بود.


آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها