رای گیری اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس روز شنبه پایان می یابد

رای گیری اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس روز شنبه پایان می یابد

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی عباس گودرزی گفت: در مصوبه کمیسیون اجتماعی ذکر شده بود که روز تعطیل در لایحه دولت پنج شنبه باشد اما پس از جلسه کمیسیون و در حاشیه صحن با با امضای نمایندگان مردم، روز تعطیل را به شنبه منتقل کردند که خلاف مقررات است.

به گزارش «انتخ»، عباس گودرزی در یادداشتی در جلسه علنی امروز شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: در صورتی که مصوبات شورای اسلامی مسیر قانونی خود را طی کند. اثر مثبتی از خود به جای خواهند گذاشت. اکنون گزارش کمیسیون اجتماعی از لایحه اصلاح و تکمیل هنر در دستور کار مجلس قرار دارد. 87 قانون مدیریت کارکنان دولت. در کمیسیون اجتماعی با اکثریت آرا و با حضور رسمی اعضای کمیته، پنج شنبه و جمعه به عنوان روزهای تعطیل مصوب شد، اما قبل از درج این لایحه در دستور کار شورای اسلامی، تصمیم کمیته تغییر کرد و این تعطیلی از پنجشنبه به شنبه منتقل شد.

وی در ادامه گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۳ آیین نامه داخلی شورای اسلامی، در حالی که لایحه ای در دستور کار نیست، با تصویب دو سوم اعضای کمیسیون و نظر رئیس قابل اصلاح است. کمیته کمیته اجتماعی جلسه رسمی برای تغییر تعطیلات از پنجشنبه به شنبه برگزار نکرده است. امضاها فقط در حاشیه صحن جمع آوری شد، یعنی این وضعیت فاقد وجاهت قانونی است و نباید اجازه داد این موضوع در شورای اسلامی مطرح شود.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی شورای اسلامی را بر عهده داشت، اظهار کرد: بر اساس آنچه در آیین نامه شورای اسلامی آمده است، قبل از درج گزارش در دستور کار هفته، با تصویب دو نفر می توان گزارش را تغییر داد. -سوم اعضای کمیته و تصویب هیئت رئیسه، اما زمانی که در دستور هفتگی قرار گرفت دیگر قابل تغییر نیست و ما اجازه تغییر آن را نداریم مراحل قانونی خود را طی کرده است.