زمان واریز یارانه نقدی آذر اعلام شد

زمان واریز یارانه نقدی آذر اعلام شد

در بسیاری از کشورها، دولت ها از برنامه های کمک مالی نقدی برای کمک به افراد کم درآمد استفاده می کنند. یارانه نقدی پرداختی مستقیم از سوی دولت به دریافت کننده به صورت نقدی یا از طریق کارت های بانکی است. این برنامه ها برای تشویق مردم به پرداخت مالیات، کاهش فقر و ترویج بهترین استفاده از منابع جامعه استفاده می شود.

بسیاری از این برنامه‌ها تمایل به دریافت محدود دارند و تحت شرایط و دستورالعمل‌های خاصی برای رسیدن به هدف مورد نظر تنظیم می‌شوند. این برنامه های کمک مالی نقدی اغلب به عنوان حمایت مالی برای کسانی عمل می کند که به دلیل شرایط اقتصادی به کمک نیاز دارند.

یارانه نقدی جدید 300 و 400 هزار تومانی باید بیستم ماه جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

یارانه ماهانه آذر چقدر است؟
کمک هزینه معیشت مرحله یکصد و پنجاه و چهارم بر اساس کاهش اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه طبق روال ماه های گذشته روز دوشنبه 30 آذرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. از ساعت 12:00 روز سه شنبه 21 دسامبر برداشته شد. بر این اساس اگر سرپرستان خانوار از دهک اول تا سوم باشند به ازای هر نفر 400 هزار تومان و اگر دهک چهارم تا نهم باشند به ازای هر نفر 300 هزار تومان به حساب آنها واریز می شود.