زمان پرداخت مابه التفاوت حقوق مستمری بگیران توسط بانک رفاه

زمان پرداخت مابه التفاوت حقوق مستمری بگیران توسط بانک رفاه

بازنشستگی به معنای کناره گیری از ادامه کار به دلیل کهولت سن و گاهی به دلیل بیماری و از کار افتادگی است.

افزایش دستمزد سالانه مستمری بگیران تامین اجتماعی به تصویب دولت و مجلس رسیده و به زودی اجرایی می شود.

وی بیان کرد: افزایش حقوق مستمری بگیران از DOO 35 تا 40 درصد متناسب با حقوق است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه شورای اسلامی در خصوص همسان سازی حقوق ها نیز گفت: 40 درصد همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی به تصویب شورای نگهبان و مجلس تامین اجتماعی رسیده و در 7 برنامه توسعه ابلاغ شده است.

بازنشستگی 1403+ نحوه محاسبه افزایش دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی برای اعمال تناسب
آصفری افزود: از دولت انتظار می رود قانون تناسب حقوق بازنشستگان را اجرا کند و سازمان برنامه و بودجه باید منابع لازم را برای اجرای این طرح اختصاص دهد.

سازمان تامین اجتماعی بیش از 14 میلیون و 800 هزار خانواده بیمه شده اصلی و بیش از سه میلیون و 800 هزار مستمری بگیر دارد.