سرقت مسلحانه بازیکن استقلال با کلاشینکف!

در واقع بازیکن استقلال ملاثانی برای باز کردن درب پارکینگ از ماشین پیاده می شود که ناگهان مورد حمله سارقان قرار می گیرد.

به گفته پاک پرور، در این سرقت دو نفر که اسلحه گرم در دست داشتند با تهدید وی، خودرو، تلفن همراه و کلیه مدارک وی را سرقت کردند.