سهامداران عدالت بخوانند/ این گروه 5 میلیون تومان سود سرمایه می گیرند

سهامداران عدالت بخوانند/ این گروه 5 میلیون تومان سود سرمایه می گیرند

جزئیات جدیدی از میزان سود سرمایه ای که قرار است در آذر ماه واریز شود، منتشر شد.

سود سهام برای دارندگان سهام 532 هزار تومانی حدود 730 هزار تومان و برای دارندگان یک میلیون سهم حدود یک میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود. بر این اساس سود سهام برای یک خانواده 4 نفره با سند یک میلیونی بیش از 5 میلیون تومان خواهد بود.

اطلاعات مربوط به سپرده گذاری سود سهام خصوصی به بانک ها ارسال شده است تا این سود در روز پنجشنبه 23 آذرماه واریز شود. سود سهام عدالت حاصل از عملکرد مالی 1401 شرکت در دو نوبت در سال جاری با مرحله دوم و تسویه در اسفند ماه پرداخت می شود.