شعب بانک های شطرنجی فردا نیز فعال هستند

شعب بانک های شطرنجی فردا نیز فعال هستند

بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک ها، شعب بانک ها در ششیک فردا چهارشنبه 11 خرداد ماه دایر است.

هیات هماهنگی بانک ها اعلام کرد: با توجه به مصوبه شورای دولت مبنی بر تعطیلی کشور در روز چهارشنبه 11 خرداد 1403; با توجه به اینکه تاریخ مذکور مصادف با روزهای دریافت حقوق کارکنان، مستمری بگیران و مستمری بگیران می باشد، در این روز شعب بانک ها خدمت رسانی به مشتریان محترم می باشند.

اسامی شعب کشیک در سایت بانک ها اعلام می شود.