شماره تند و زننده حامد آهنگ جذب مخاطب است

شماره تند و زننده حامد آهنگ جذب مخاطب است

در روزهای گذشته انتشار بخش هایی از برنامه تی ان تی با اجرای ترانه ای از حامد در شبکه های اجتماعی شایعات و احادیث بسیاری را به وجود آورده است، برخی این نوع ویروس را مصنوعی می دانند و معتقدند این شرکت کنندگان افراد عادی نیستند.

و در واقع نقش احمق به نظر رسیدن را بازی می کنند. یعنی مثلا وقتی صحبت می کنند عمدا بد رفتاری می کنند تا بعداً کسانی که پشت برنامه هستند آن قسمت از برنامه را ویروسی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید