شکایت نیلوفر حامدی از قاضی سلواتی

به گزارش انصاف نیوز، محمدحسین آجرلو همسر خانم حامدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«نیلوفر حامدی از قاضی صلواتی شکایت کرد. دلیل این شکایت خودداری قاضی دادگاه انقلاب از آزادی وی پس از یک سال بازداشت موقت است.

از رسیدگی به این تجدیدنظر اطلاعی نداریم اما بازداشت موقت نیلوفر پس از 444 روز به صورت غیرقانونی ادامه دارد.