عصبانیت غول کودک تبدیل به خنده شد

در این دیدار بازیکنان منچسترسیتی به یکی از تصمیمات داور به شدت اعتراض کردند و هالند عصبانی ترین آنها بود. سر داور فریاد می زد و نمی دانست با عصبانیتش چه کند.

تصاویر ثبت شده از این مهاجم نروژی در فضای مجازی دست به دست شد و مورد توجه هواداران قرار گرفت. در همین حال، یک کاریکاتوریست خلاق عکسی از لحظه عصبانیت هالند را در نقاشی معروف ادوارد مونک به نام جیغ ویرایش کرد.

این نقاشی توجه بسیاری از افراد از جمله خود هلند را به خود جلب کرد. او در توضیح این سرمقاله نوشت: امروز برای اولین بار لبخند زدم.

عصبانیت غول کودک تبدیل به خنده شد