عکسی که می توان گرفت ظرف چند ساعت ناپدید می شود

عکسی که می توان گرفت ظرف چند ساعت ناپدید می شود

«کیان» در توضیح این عکس توییت کرد: «این عکس آنقدر پر از حرف و احساس است که نمی توان درباره آن توضیحی نوشت. بدون شرح”

عکسی که می توان گرفت ظرف چند ساعت ناپدید می شود

واکنش ها به این عکس در فضای مجازی جالب و متنوع بود: با دیدن این عکس عده ای از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کردند، عده ای فکر کردند در این شرایط اقتصادی بچه دار شدن صلاح نیست و بر خلاف تصور قبلی عده ای از این پدر زحمتکش تمجید کردند.